16:00 شروع جلسه

16:02 توزیع برگه های امتحانی
(درس عمومی
تعداد سوال 7
مدت زمان امتحان:50 دقیقه)

16:11 خروج از جلسه

16:13 برقراری اولین تماس (بعد از خروج از دانشگاه و  روشن کردن گوشی...)

نمره کامل رو هم میگیرم!

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 30 خرداد 1390    | توسط: مهدی    |    | نظرات()